Trening funkcjonalny

Trening indywidualny dopasowanym do MOŻLIWOŚCI jednostki.
„Jedna rzecz, która wyróżnia elitę, to lepsze niż u wszystkich pozostałych opanowanie podstaw.” –  sierż. Duane Santon, oddziały US Air Force Pararescue        

Ukierunkowany na eliminację asymetrii w zakresie mobilności i stabilności pomiędzy jedną, a drugą połową ciała (najczęstsza przyczyna kontuzji)

Reedukacja funkcji głębokich stabilizatorów wyprzedzających napięcie mięśni globalnych

Powinien zostać oparty na wynikach badania przesiewowego jak i testów funkcjonalnych.

Jest podejściem terapeutyczno-treningowym, ponieważ najpierw zajmuje wzmocnieniem „najsłabszego ogniwa” w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz usunięciem blokad przeszkadzających w osiągnięciu wymaganej pozycji wyjściowej, bądź końcowej w danym wzorcu ruchowym. Często wstępuje współpraca pomiędzy trenerem, a terapeutą manualnym.
Planowane postępowanie uwzględnia cel, którym może być powrót do czynności dnia codziennego lub rozwijaniu zdolności motorycznych wymaganych dla konkretnej dyscypliny sportowej (w przypadku sportowca). W tym znaczeniu trening funkcjonalny nie jest jednakże treningiem specjalistycznym dla konkretnej dyscypliny (czym zajmuje się przygotowanie motoryczne), a raczej kształtowaniem fundamentalnych wzorców ruchowych jednostki które leżą u podstawy motoryczności człowieka (między innymi: przysiad, wykrok, hip hinge, raczkowanie, sięganie, odpychanie, przyciąganie) i są niezbędnym etapem prawidłowego rozwoju motorycznego, który przekłada się na wyniki zawodnika.
Jako iż jest treningiem łączącym w sobie aspekty treningu siłowego, mobility, stability, wykorzystuje wszystkie dostępne przybory i przyrządy.