Słownik

SQUAT 3

Często oglądając w Internecie, czy w specjalistycznej prasie plany treningowe Cross spotykamy się wyłącznie z angielskimi nazwami ćwiczeń. Podobnie jest z programami telewizyjnym lub filmami.Podajemy więc słowniczek który ułatwi wam „poruszanie” się

 

 

1.Ogólne pojęcia:

 

Rodzaj treningu:

 • AMRAP –  As Many Reps/Rounds as Possibile – tyle powtórzeń / rund, ile jesteś w stanie zrobić 
 • Benchmark – jest to WOD sprawdzający Twoją sprawność. Z góry ustalone zestawy ćwiczeń, takie same na całym świecie.
 • EMOM – every minute, on the minute (w każdą minutę określone zadanie , do końca minuty odpoczynek)
 • For Time – wykonanie zadania w jak najkrótszym czasie
 • Heat – każdy WOD wykonywany na zawodach może być podzielony na „Heat 1″, „Heat 2″ itd. Jest to podział na grupy zawodników podczas tego samego WOD. Jeśli na zajęciach mamy tylko 5 wioślarek, a chcemy zrobić WOD tylko z nimi, podzielimy 10 osobową grupę na „Heat 1″ i „Heat 2″.
 • NO Rep – błąd powtórzenia/ powtórzenie niezaliczone
 • PR – Personal record  – osobisty rekord
 • Rep – Repetition – powtórzenia
 • Rest – odpoczynek
 • Rx’d – As prescribed – WOD według zaleceń czyli bez skalowania
 • Set – seria
 • Skalowanie – dostosowywanie obciążenia, liczby powtórzeń, ćwiczeń do swojego poziomu. Zmniejszanie np. obciążenia w WOD, tak aby dać radę go wykonać bezpiecznie. Jeśli ktoś was pyta czy skalowaliście, to pyta czy zmniejszyliście obciążenie czy robiliście Rx.
 • Tabata – zestaw dowolnych ćwiczeń wykonywanych w następującym schemacie: 8 rund: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku.
 • Time cup – limit czasowy
 • WOD – Workout of the day – trening dnia

Nazwy sprzętu:

 • Ab mat – poduszka która podkładamy pod lędźwie przy wykonywaniu brzuszków
 • Bar – sztanga lub drążek
 • Barbell – sztanga
 • Bumper – obciążenie/talerze na sztangę odporne na rzucanie
 • GHD – Glute Ham Developer – przyrząd do wykonywania brzuszków oraz wyprostów tułowia
 • Kettlebell (KB) – odważnik rosyjski, „czajnik”
 • Medicine Ball – piłka lekarska
 • Rack – klatka do ćwiczeń
 • Rings – kółka gimnastyczne

 2. Rodzaje ćwiczeń:

 MetCon – Metabolic conditioning – ćwiczenia „cardio”

 

 • Jump Rope – skakanka
 • Double Unders – podwójne przeskoki na skakance
 • Row – wiosłowanie na ergometrze wioślarskim
 • Run – bieganie
 • Single Unders – pojedyncze skoki na skakance

Gymnastics – ćwiczenia gimnastyczne

 

 

 • Air Squat – przysiad (bez obciążenia)
 • Back extension – prostowanie tułowia na ławce rzymskiej
 • Bar Muscle up (BMU) – wsparcie ciągiem na drążku
 • Box Jumps – wskoki na podwyższenie
 • Burpees – ‚padnij, powstań, podskocz
 • Butterfly pullup – podciągnięcie z wykorzystaniem całego ciała, barki napięte, bez momentu zatrzymania
 • Chest to bar (C2B) – podciąganie na drążku z dotknięciem drążka klatką piersiową
 • Dips – pompki na poręczach (pompki szwedzkie)
 • Glute-Ham Sit-ups – brzuszki na maszynie GHD
 • Handstand – stanie na rękach
 • Hands stand push up (HSPU) – pompki w staniu na rękach
 • Hands stad walk– chodzenie na rękach
 • Hip Extension – wyprosty do przodu na maszynie GHD, pracują całe biodra, którą są poza poduszkami
 • Jumping Pull-ups – podciąganie na drążku za pomocą podskoków
 • Kipping pull up – podciągnięcie z wyrzuceniem nóg do przodu, zarzut na drążek i mimowolne opadnięcie
 • Knees to elbows (KTE; K2E) – przenoszenie kolan do łokci w zwisie na drążku
 • L-sit – wyprosty nóg do pozycji siedzącej w kształt litery L, dłonie na poręczach, ręce wyprostowane
 • Lunges – wykroki
 • Muscle ups (MU) – wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych
 • Over box – przeskoki przez skrzynie
 • Parallel dip – pompka szwedzka na drążkach
 • Pistols– przysiad na jednej nodze
 • Pull-ups (PU) – podciąganie na drążku
 • Push ups (PU) – pompki klasyczne
 • Pushup HR – pushup hand release – pompka z oderwaniem rąk (kładziemy się klatką na ziemi i odrywamy ręce)
 • Ring Dips – pompki na kółkach gimnastycznych
 • Rope Climb – wspinanie się po linie
 • Sit-ups – skłon tułowia w przód z leżenia do siadu (‘brzuszki’)
 • Strict pullup – podciągnięcie kulturystyczne
 •  Toes to bar (TTB; T2B) – przenoszenie stóp do drążka w zwisie na drążku
 • Walking Lunges – wykroki z przejsciem do przodu („chodzone”)
 • Wall Climb – wychodzenie po ścianie nogami w podporze przodem do ziemiv

 

Weightlifting  – podnoszenie ciężarów

 • Back squat (BS) – przysiad ze sztangą na barkach (za głową) 
 • Ball Slams – uderzenia piłką o ziemię z nad głowy całym ciałem
 • Bench Press (BP) – wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej
 • Clean (CLN) – zarzut na przysiad
 • Clean and jerk (C&J) – podrzut (dwubój olimpijski)
 • Deadlift (DL) – martwy ciąg
 • Front squat (FS) – przysiad ze sztangą na klatce piersiowej
 • Goblet squat – przysiad z obciążeniem trzymanym oburącz na wysokości mostka
 • Hang Clean – zarzut sztangi
 • Hang Snatch – rwanie sztangi 
 • Hang squat (HSQ) (clean or snatch) – zarzut lub rwanie na przysiad, pozycja startowa – sztanga na wysokości kolan
 • Jerk – podrzut sztangi nad głowę
 • Kettlebell Clean – zarzut na przysiad z Kettlem
 • KB swing (American) – Kettlebell swing – wymach KB trzymanego oburącz nad głowę 
 • KB Swing (Russian) – wymach KB do wysokości splotu
 • Medicine Ball Clean – zarzut piłką lekarską
 • Overhead squat (OHS) – przysiad ze sztangą nad głową (przysiad rwany)
 • Power clean (PC) – zarzut na ćwierć-przysiad / półprzysiad
 • Power snatch (PSN) – rwanie na ćwierć-przysiad / półprzysiad
 • Prowler – sanie do przepychania z dokładanym obciążeniem
 • Push Jerk – wyrzucenie sztangi nad głowę z wejściem pod sztangę
 • Push Press – wyciskanie sztangi sprzed glowy w pozycji stojącej (z pomocą nóg)
 • Sandbag run – bieg z workiem z piaskiem
 • Shoulder press / Push Press / Push Jerk – wyciskanie sztangi sprzed głowy w pozycji stojącej
 • Shoulder to overhead – sztanga ma się znaleźć nad głową dowolną techniką
 • Snatch (SN) – rwanie (dwubój olimpijski)
 • Sumo deadlift high pull (SDHP) – martwy ciąg sumo z unoszeniem sztangi do brody
 • Thruster – przysiad ze sztangą na klatce piersiowej z wyciśnięciem sztangi nad głowę
 • Tire Flip – przerzucanie opony
 • Turkish get-up (TGU) – tureckie wstawanie
 • Wall-ball – uderzenia piłką lekarską o ścianę na określoną wysokość z przysiadu