Grupy Cross

INTRO CLASS CROSSFIT – wprowadzenie dotyczące specyfiki treningu Crossfit  (historia, definicja, metodyka, cele, przedstawienie 9 podstawowych ćwiczeń

–  PRZYSIADY/SQUATS (air squat, front squat, overhead squat

–  WYCISKANIE/PRESSES (shoulder press, push press, push&jerk),

–  PODNOSZENIA/LIFTS (deadlift, sumo deadlift high pull, medicine ball clean) + ćwiczenie podstawowych 9 technik z uczestnikami, 

Na koniec zajęć zorganizowany będzie WOD  Workout of day. Zajęcia przeznaczone dla osób początkujących oraz średnio-zaawansowanych. Czas trwania zajęć 1h.

 

KLASA I – zajęcia dla początkujących.

Głównym celem jest nauczenie odpowiedniej techniki 9 podstawowych ćwiczeń bez użycia ciężarów (użycie tylko ciężaru własnego ciała.  Rozwijamy stabilizację ciała, gibkość, koordynację, precyzję ruchów.

Czas trwania zajęć: 60min.

 

KLASA II – zajęcia dla średniozaawansowanych.

Składa się z części teoretycznej podstawowych ćwiczeń, które będą użyte w WODzie + WODa o średniej intensywności  nastawiamy się na wykonanie zadania,nie na czas:).

Wprowadzamy elementy podnoszenia ciężarów oraz gimnastyki. Czas trwania: 60min.

 

 

KLASA III – zajęcia dla zaawansowanych.

Obejmują doskonalenie zaawansowanych technik podnoszenia ciężarów oraz ćwiczeń gimnastycznych + WOD o wysokiej intensywności (nastawiamy się na wykonanie zadanie i czas).

Kształtujemy: siłę, wytrzymałość, moc.

GRUPA FIT – zajęcia dla osób, które nie mają ochoty uczestniczyć w WODach, używania ciężarów,  ani przynależeć do żadnej z grup. Kształtowanie ogólnej sprawności poprzez trening wytrzymałościowy o niskiej lub umiarkowanej intensywności z użyciem własnego ciężaru ciała.

OUTDOOR CROSSFIT – ajęcia poza siłownią dla wszystkich zainteresowanych.

Schemat: rozgrzewka, ćwiczenie technik (które będą stosowane w WODzie), część główna (WOD), zakończenie (stretching).

Czas trwania: 60-90min. Miejsce zajęć zostanie podane po zebraniu wystarczającej liczby chętnych.

CODZIENNIE PO GODZINIE 22.00 NA STRONIE KLUBU BĘDZIE PODAWANY WOD NA KOLEJNY DZIEŃ INSTRUKTOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZERWANIA UCZESTNIKOMI WYKONYWANEGO ĆWICZENIA, JEŚLI UCZESTNIK WYKONUJE JE NIEPOPRAWNIE TECHNICZNIE I CO W EFEKCIE MOŻE GROZIĆ KONTUZJĄ.ZALEŻY NAM NA POPRAWIE STANU ZDROWIA NASZYCH KLIENTÓW A NIE NA JEGO POGORSZENIU.